Vain paras mahdollinen (BAT) on riittävä lähivesistöillemme

Ympäristöministeriön ja alan toimijoiden yhteisellä suositussopimuksella pyritään saaman vesistöjä rehevöittävät ravinnekuormitukset minimiin vesilaitosten vapaaehtoisin toimin. Lue Lisää !

Rajavesistöt haastavat yhteistyöhön

Rajavesistöt ovat syy yhteistyöhön pikemminkin kuin syy konflikteihin. Vaikka yhteinen vesistö voi aiheuttaa eturistiriitoja, useimmiten se on johtanut diplomatiaan ja yhteisiin vesiensuojelullisiin toimiin. Lue Lisää !

Suomenlahden suojelu tuottaa tulosta

Suomenlahti-vuosi 2014 kokoaa Suomen, Viron ja Venäjän asiantuntijat, päättäjät ja kansalaiset yhteistyöhön terveen ja turvallisen Suomenlahden puolesta. ’’Yhdessä terve ja turvallinen Suomenlahti’’ Lue lisää !

Puhdasta vettä kaikille

YK asetti vuonna 2000 Millennium-tavoitteekseen, että vuoteen 2015 mennessä väkimäärä, joka kärsii puhtaan talousveden puutteesta on puolittettu ja vesien kestämätön käyttö on lopetettu. Lue Lisää !

 

Yhteystiedot

Voda Nordic Oy
Kirkkokorpi 3                          
02300 Espoo
Finland

info@vodanordic.com
nimi.sukunimi@vodanordic.com

Yhteyshenkilöt

Aija Jantunen
+358 50 583 9714    

Tuomas Rinne
+358 400 835 484

Water & Environment

Liiketoimintaa ja osaamista vesi- ja ympäristösektorilla.