Haasteita toiminnassa?

Onko ympäristölupa haettavana?

Onko vaarana, että lupaehtojenne raja-arvot ylittyvät?

Etsitkö kustannussäästöjä vesiprosessiinne tai hankintoihinne?

Olisiko kunnan ja teollisuuden jätevesien yhteiskäsittelystä hyötyä?

Mitkä ovat laitoksenne tavoitteet kemikaalien käytön tai energian kulutuksen pienentämiselle?

Tavoitteletko BAT-tasoista tasoista tulosta ravinnepäästöissä purkuvesistöön?

Haluatteko vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja olla mukana ilmastomuutoksen torjunnassa?

Palvelumme käytössäsi

Voda Nordic Oy tarjoa veden-, jäteveden- ja lietteen käsittelyn resurssitehokkuuden parantamiseen konsultointia, opastusta ajotapamuutosten toteutukseen sekä tulosten analysointia ja raportointia muutosten tai strategiaprosessin yhteydessä.

Teollisuuden ja kuntien jätevesien yhteiskäsittelyllä lähes aina käsittelyn resurssitehokkuus paranee ja ympäristökuormitus pienenee. Voda Nordic Oy tarjoaa konsultointia yhteiskäsittelyratkaisuihin ja oikeudenmukaisesti perusteltuja ehdotuksia kustannushyötyjen jakamiseen.

Ota yhteyttä ja keskustellaan lähemmin sinun projektistasi!

 

 

Yhteystiedot

Voda Nordic Oy
Kirkkokorpi 3                          
02300 Espoo
Finland

info@vodanordic.com
nimi.sukunimi@vodanordic.com

Yhteyshenkilöt

Aija Jantunen
+358 50 583 9714    

Tuomas Rinne
+358 400 835 484

Water & Environment

Liiketoimintaa ja osaamista vesi- ja ympäristösektorilla.