Vesikemikaalit

Yhdessä asiakkaittemme kanssa valitsemme heidän prosesseihinsa parhaiten soveltuvat kemikaalit. Näin pystymme nostamaan olemassa olevan puhdistamon kapasiteettia sekä parantamaan puhdistusprosessin tehokkuutta. Tuotevalikoimamme sisältää asiakkaalle keskeiset vesikemikaalit juomaveden ja jäteveden puhdistukseen.

Toimitamme teollisuuden ja kuntien puhdistamoille mm. rauta- ja alumiinipohjaisia saostuskemikaaleja, orgaanisia koagulantteja, polymeerejä, pH:n säädössä käytettävää lipeää ja suolahappoa sekä natriumhypokloriittia.

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoa tai tarjous vesikemikaaleistamme!

Ympäristöalan konsultointipaketit

Puhdistamoprosessin optimointi

Etsimme ja testaamme ratkaisun, jolla laitoksen puhdistustulosta voidaan parantaa. Tyypillisiä parannuksen kohteita ovat prosessin puhdistuskapasiteetin nostaminen, paremman puhdistustuloksen saavuttaminen sekä varautuminen laitokselle tulevan kuormituksen vaihteluihin. Oikein kohdistetuilla parannustoimenpiteillä voidaan usein korvata mahdollinen saneeraus tai kokonaan uusi laitosinvestointi.

Viranomaisraportointi liittyen lupaehtojen saavuttamiseen

Olemme asiakkaamme tukena viranomaisraportoinnissa ja –neuvotteluissa erityisesti lupaehtojen saavuttamiseen liittyvissä ongelmatilanteissa sekä ympäristölupaa haettaessa tai sitä tarkistettaessa. Haemme osapuolille suotuisaa ratkaisua tarkastelemalla tapausta laitoksen tekniset lähtökohdat huomioiden sekä viranomaisen hallinnollisesta näkökulmasta.

Asiantuntijatuki ja henkilökunnan mentorointi

Puhdistamon oma henkilökunta tarvitsee prosessin ajamiseen ja kehittämiseen usein ulkopuolista tukea erityistilanteissa. Esimerkiksi uuden työntekijän ohjaus ja mentorointi on palvelu, jolla asiakkaamme pystyy turvaamaan tehokkaan puhdistusprosessin ilman omien resurssien liiallista kuormittamista. Oman henkilökunnan ohjaus on luonteva tapa vahvistaa osaamista myös laitoksen saneerausten sekä muiden muutostilanteiden yhteydessä.

Projektinjohto

Tarjoamme apuamme erilaisten projektien suunnittelussa, toteuttamisessa ja johtamisessa. Mahdollisten vaihtoehtojen vertailu, teknisten referenssien varmentaminen, kustannusarviot sekä urakan kilpailuttaminen ovat esimerkkejä tekemistämme projekteista. Vesisektorin tuntemus ja laaja yhteistyöverkostomme mahdollistaa mitä erilaisimpien projektien läpiviennin yhteistyössä asiakkaittemme kanssa.

 

Yhteystiedot

Voda Nordic Oy
Kirkkokorpi 3                          
02300 Espoo
Finland

info@vodanordic.com
nimi.sukunimi@vodanordic.com

Yhteyshenkilöt

Aija Jantunen
+358 50 583 9714    

Tuomas Rinne
+358 400 835 484

Water & Environment

Liiketoimintaa ja osaamista vesi- ja ympäristösektorilla.